NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change browser settings, you agree to it.

I understand

Our Partners' EU Projects

 

Nr projektu 11.09-WND-RPLU.02.04.01-06-004/10

Tytuł: „Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez udział w krajowych i międzynarodowych branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2009-2011

Beneficjent: EM-Farming Podstawka Sebastian      

Wartość projektu: 43.291,70,00 zł.

Kwota dofinansowania: 16.658,97 zł.

ul lblProjekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Nr projektu 06.12-WND-RPLU.02.04.01-06-012/12   

Tytuł: „Promocja firmy EM-Farming Podstawka Sebastian i pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych”

Beneficjent: EM-Farming Podstawka Sebastian      

Wartość projektu: 78.774,76 zł.

Kwota dofinansowania: 49.937,86 zł.

ul lblProjekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

Nr projektu 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-450/12 

Tytuł: „Wzrost konkurencyjności firmy EM-Farming Podstawka Sebastian poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów w dziedzinie biologizacji rolnictwa i ochrony środowiska. Budowa hali produkcyjnej”

Beneficjent: EM-Farming Podstawka Sebastian      

Wartość projektu: 1.009.194,47 zł.

Kwota dofinansowania: 699.977,27 zł.

ul lblProjekt współfinansowany z ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.